Regulamin spotkania

  1. Każdy uczestnik powinien po przyjeździe do Górecka Kościelnego zgłosić się do punktu „Recepcja” przy Domu Rekolekcyjnym „Organistówka”.
  2. Exodus utrzymuje się z wpłat młodzieży oraz sponsorów. W ramach tej płatności otrzymuje smycz i identyfikator.
  3. Istnieje również możliwość zakupienia ciepłego posiłku oraz zamówienia posiłku w recepcji.
  4. Picie alkoholu i branie narkotyków oraz noclegi koedukacyjne w czasie Exodusu są niedopuszczalne. W jednym namiocie mogę przebywać osoby z jednego gospodarstwo domowego. Osoby, które się do tego nie dostosują, będą usuwane ze spotkania z powiadomieniem rodziców lub opiekunów.
  5. Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za zaginięcie odtwarzacza muzyki, telefonów komórkowych lub innych cennych przedmiotów.
  6. Uczestnicy biorą udział we wszystkich punktach programu.
  7. Na terenie Spotkania poruszamy się z identyfikatorami
  8. Zadbajmy wspólnie o porządek na terenie spotkania – będzie przyjemniej. Proszę o segregację śmieci na plastik i pozostałe.
  9. Prosimy Cię o punktualność – to bardzo ułatwi nam dobre przeżycie spotkania.
  10. Zachęcamy Cię do osobistej modlitwy w Kościele, W kościele będzie możliwość spowiedzi.