Regulamin spotkania

Regulamin Exodusu Młodych

 1. Każdy uczestnik powinien po przyjeździe do Górecka Kościelnego zgłosić się do punktu „Recepcja” przy Domu Rekolekcyjnym „Organistówka”.
 2. Exodus utrzymuje się z wpłat młodzieży oraz sponsorów. W ramach tej płatności otrzymuje smycz i identyfikator.
 3. Istnieje również możliwość zakupienia ciepłego posiłku oraz zamówienia posiłku w recepcji.
 4. Picie alkoholu i branie narkotyków oraz noclegi koedukacyjne w czasie Exodusu są niedopuszczalne. W jednym namiocie mogę przebywać osoby z jednego gospodarstwo domowego. Osoby, które się do tego nie dostosują, będą usuwane ze spotkania z powiadomieniem rodziców lub opiekunów.
 5. Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za zaginięcie odtwarzacza muzyki, telefonów komórkowych lub innych cennych przedmiotów.
 6. Uczestnicy biorą udział we wszystkich punktach programu.
 7. Na terenie Spotkania poruszamy się z identyfikatorami
 8. Zadbajmy wspólnie o porządek na terenie spotkania – będzie przyjemniej. Proszę o segregację śmieci na plastik i pozostałe.
 9. Prosimy Cię o punktualność – to bardzo ułatwi nam dobre przeżycie spotkania.
 10. Zachęcamy Cię do osobistej modlitwy w Kościele, W kościele będzie możliwość spowiedzi.
 11. Każda osoba jest zobowiązana przestrzegać wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego w okresie epidemii. Na wydarzenie mogą przyjechać osoby zdrowe nie mające objawów chorobowych, nie mający kontaktu z osobą zarażoną COVID-19. W wypadku wystąpienia objawów chorobowych osoba jest związana do automatycznej izolacji i poinformowaniu organizatorów.
 12. Na terenie Exodusu Młodych będą dostępne punkty do dezynfekcji rąk. Osoba wchodząca na pole spotkania jest zobowiązana zdezynfekować sobie ręce. Zachęcamy do częstej dezynfekcji rąk podczas trwania Exodusu Młodych.
 13. Zalecamy zachowywanie dystansu między osobami, lub gdy się nie da podczas rozmowy zasłaniać usta i nos maseczką.
 14. W sanitariatach będzie dostępna bieżąca woda oraz mydło antybakteryjne. Prosimy o zachowanie dystansu w kolejkach do sanitariatów.
 15. Będą dostępne specjalne kosze na zużyte środki ochrony bezpośredniej.
 16. Organizator może dokonać zmian w regulaminie, jeśli będą tego wymagały aktualne przepisy państwowe