Regulamin pola namiotowego

 1. Do korzystania z pola namiotowego uprawnione są osoby zgłoszone w recepcji.
 2. Każdy uczestnik pola namiotowego jest zobowiązany do przestrzegania niniejszego regulaminu.
 3. Miejsce rozbicia namiotu oraz ustawienia pojazdu określa służba porządkowa.
 4. Na terenie pola namiotowego zakazane jest prowadzenie jakiejkolwiek działalności reklamowej, marketingowej promocyjnej, nie uzgodnionej uprzednio z Organizatorem.
 5. Organizator nie odpowiada za zagubione lub skradzione wartościowe przedmioty.
 6. W razie jakichkolwiek uchybień lub spostrzeżonych zagrożeń wszystkie informacje należy kierować do biura pola namiotowego.
 7. Na terenie pola namiotowego do dyspozycji uczestników udostępniono bezpłatne toalety.
 8. Mieszkańcy pola namiotowego zobowiązani są w szczególności do:
 • utrzymywania wokół miejsca biwakowania czystości i porządku
 • przestrzegania ciszy nocnej w godzinach 24:00 – 6:00 (godziny mogą ulec zmianie)
 • racjonalnego korzystania z wody w trakcie mycia i kąpieli
 1. Kategorycznie zabrania się:
 • palenia ognisk, grillowania
 • używania butli gazowych, używania otwartego ognia w namiotach
 • okopywania namiotów
 • ogradzania lub wydzielania terenu biwakowania
 • spożywania alkoholu, palenia papierosów, zażywania środków odurzających
 • używania bez zgody biura organizatora urządzeń elektrycznych (czajniki elektryczne, grzałki, ładowarki itp.)
 • ingerowania w jakikolwiek sposób w okoliczną zieleń
 • dewastowania infrastruktury pola namiotowego
 • zakłócania porządku na polu namiotowym
 • zaśmiecania terenu pola namiotowego
 • wnoszenia niebezpiecznych przedmiotów
 • wprowadzania zwierząt na teren pola namiotowego
 1. Po polu namiotowym nie poruszamy się pojazdami mechanicznymi z wyjątkiem dojazdu do parkingu.
 2. Osoby nie przestrzegające powyższego regulaminu zostaną wydalone poza teren pola namiotowego bez możliwości powrotu.
 3. W wynajętych obiektach (namiot duży, domki) należy wyznaczyć osoby odpowiedzialne za porządek. Za wszelkie uszkodzenia będą wyciągane konsekwencje finansowe. Szanuj cudze mienie!
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian regulaminu.