Program spotkania

Program spotkania 2021

Zobacz, jakie atrakcje przygotowaliśmy w w tym roku

Czas
Program
Prowadzacy
Miejsce
14.00
Zawiązanie wspólnoty i Konferencja wprowadzająca
Scena
15.00
Koronka do Bożego Miłosierdzia
Scena
17.00
Przygotowanie do Eucharystii
Kościół
17.30
Eucharystia
Kościół
18.00
Kolacja
19.00
Koncert
21.00
Nabożeństwo podsumowujące
Scena
Czas
Program
Prowadzacy
Miejsce
8.00
Jutrznia
Kościół
9.30
Świadectwo
Scena
11.30
Przygotowanie do Eucharystii
Kościół
12.00
Eucharystia
Kościół
13.00
Obiad
14.00
W rytmie miłości
Scena
15.30
Świadectwo
Scena
17.00
Spotkanie w grupach
18.00
Kolacja
19.00
Koncert
Scena
20.30
Nabożeństwo podsumowujące
Scena
Czas
Program
Prowadzacy
Miejsce
8.00
Jutrznia
Kościół
9.30
Konferencja
Scena
11.30
Przygotowanie do Eucharystii
Kościół
12.00
Eucharystia
Kościół
13.00
Obiad
14.00
W rytmie miłości
Scena
15.00
Koronka do Bożego Miłosierdzia
Scena
15.30
Świadectwo - Ster na miłośc
Scena
17.00
Warsztaty
18.00
Kolacja
19.00
Koncert
Scena
21.00
Nabożeństwo posłania
Scena