2016 – Światowe Dni Młodzieży

W tym roku nie było Exodusu Młodych w takiej formie, jaka była dotychczas. Celebrowaliśmy natomiast Światowe Dni Młodzieży, zarówno na poziomie diecezjalnym, jak i ogólnopolskim.

ŚDM W DIECEZJI ZAMOJSKO-LUBACZOWSKIEJ

Od 20 do 25 lipca diecezja zamojsko-lubaczowska cieszyła się obecnością 360 pielgrzymów z Ukrainy, Litwy, Łotwy i Austrii, którzy właśnie ją wybrali na przystanek w drodze na spotkanie z Ojcem świętym Franciszkiem.

Pierwszy etap

Za nami Światowe Dni Młodzieży pod przewodnictwem papieża Franciszka. Setki tysięcy młodych ludzi z całego świata przyjechało do Krakowa na spotkanie z Panem Bogiem, aby umacniać się w swojej wierze, poczuć i na własne oczy zobaczyć co znaczy, że Kościół jest powszechny. Zanim jednak wszyscy spotkali się w Krakowie w prawie wszystkich diecezjach w Polsce odbywał się pierwszy etap ŚDM, tzw. „Dni w Diecezji”. Od 20 do 25 lipca cieszyliśmy się obecnością 360 pielgrzymów z Ukrainy, Litwy, Łotwy i Austrii, którzy właśnie naszą diecezję wybrali na przystanek w drodze na spotkanie z Ojcem świętym Franciszkiem.

Robimy raban

Od samego początku przygotowań do ŚDM odpowiadaliśmy na apel papieża o robienie rabanu, a „Dni w Diecezji” były kulminacyjnym momentem wypełniania tego zadania. Śpiew, taniec, sport, poznawanie kultury i historii naszych terenów, a przede wszystkim wspólna modlitwa w duchu radości i uwielbienia zapanowały w różnych zakątkach naszej diecezji za sprawą polskiej i zagranicznej młodzieży. Diecezjalni organizatorzy ŚDM przygotowali całą serię wydarzeń, aby młodzież mogła atrakcyjnie przeżyć ten czas i zawiązać międzynarodową wspólnotę. Udało się to znakomicie. Nie można było się nudzić. Każdy dzień obfitował w wiele wydarzeń i grafik młodzieży był niezwykle napięty. „Dni w Diecezji” odbywały się w pięciu rejonach: biłgorajskim, hrubieszowskim, lubaczowskim, tomaszowskim i zamojskim. 20. lipca był dniem powitań i zakwaterowania młodzieży. Czwartek 21. lipca przebiegł pod hasłem zwiedzania naszych przepięknych zamojsko-lubaczowskich terenów. Młodzi z zagranicy, wraz z polską młodzieżą udali się w różne zakątki naszej diecezji. Zwiedzali sakralne miejsca, ale także te ciekawe z punktu widzenia zwyczajnego turysty. Nie zabrakło też chwil na integrację przy stole czy ognisku no i oczywiście na to, co najważniejsze – wspólną modlitwę. 22. lipca w piątek dopełnialiśmy integracji poprzez międzynarodowe rozgrywki sportowe oraz dalszy ciąg turystycznych wypraw i aktywny wypoczynek.

Dzień wspólnoty

W centrum diecezjalnych wydarzeń była sobota 23. lipca, przeżywana jako międzynarodowy dzień wspólnoty Goście z zagranicy, wraz z wolontariuszami ze wszystkich rejonów przybyli do Zamościa. Na Błoniach, przy murach Starego Miasta odbywały się zabawy integracyjne, które prowadził ks. Jerzy Frankiewicz, ponadto koncerty zespołu kleryckiego Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej oraz tomaszowskiego zespołu „Undergrand”. Młodzież mogła zobaczyć także rekonstrukcję oblężenia Twierdzy Zamość i zjeść obiad przygotowany przez panie o wielkich sercach, zrzeszone w Kołach Gospodyń Wiejskich z całego powiatu zamojskiego. Punktem kulminacyjnym dnia wspólnoty była Msza św, którą na Rynku Wielkim sprawował bp diecezjalny Marian Rojek. Wieczorem natomiast plac Rynku wypełnił się po brzegi pielgrzymami, ale także mieszkańcami miasta, którzy mogli włączyć się w diecezjalne obchody ŚDM poprzez udział w koncercie zespołu Golec uOrkiestra. „Muzyka jest świetna, zachwyca wszystkich młodych ludzi i ten sposób chwalenia Pana Boga bardzo pasuje do naszych czasów” – mówiły dziewczyny, które przyjechały do Zamościa z Austrii. Podczas koncertu na scenę zostali zaproszeni przedstawiciele młodzieży z Litwy, Łotwy i Ukrainy, którzy wraz zzespołem wykonali w swoich językach hymn Światowych Dni Młodzieży „Błogosławieni miłosierni”. Wszystko wypadło doskonale. – Wielka radość z tego, co działo się na Rynku, wiele tysięcy ludzi. Bardzo ciekawe przeżycie zarówno duchowe jak i rozrywkowe. Był czas modlitwy i refleksji a bracia Golcowie, jako ambasadorzy ŚDM stanęli na wysokości zadania – nie krył zadowolenia z przebiegu dnia wspólnoty diecezjalny koordynator ŚDM, ks. Sylwester Zwolak. Z pewnością wspomnienia z tego dnia w wielu młodych pozostaną na długo.

Budując relacje

Niedziela 24. lipca była dniem poświęconym przede wszystkim budowaniu relacji z rodzinami, które zechciały przyjąć młodzież pod swój dach. Była to okazja do wspólnego uczestniczenia we Mszy św., do rozmów, rodzinnego obiadu czy spaceru. W Biłgoraju popołudniu i wieczorem młodzi z rejonu biłgorajskiego i zamojskiego uczestniczyli w festiwalu „Soli Deo”, podczas którego nastąpiła polsko-litewsko-ukraińska integracja poprzez śpiew i modlitwę. Co dobre i przyjemne, szybko się kończy, dlatego w poniedziałek po porannej Eucharystii nasi zagraniczni goście udali się w drogę do Krakowa.

Nasza wdzięczność

Należy podkreślić i podziękować w tym miejscu wszystkim, którzy włączyli się w przygotowanie ŚDM w diecezji. Cały sztab ludzi: rejonowych koordynatorów, wolontariuszy, młodzieży, służb mundurowych, które znakomicie zadbały o nasze bezpieczeństwo. Ponadto wyrazy wdzięczności składamy wszystkim rodzinom, które tak chętnie przyjęły zagraniczną młodzież do swoich domów. Pielgrzymi przy każdej okazji podkreślali i dziękowali za gościnność jakiej doznali podczas pobytu w Polsce. „Od razu gdy przyjechaliśmy, poczuliśmy się bardzo oczekiwani, jak w domu i wśród znajomych” – mówiła Kamila z Wilna. Wierzymy, że zarówno „Dni w Diecezji” jak też centralne wydarzenia ŚDM w Krakowie, które już za nami, nie będą jedynie jednorazowym wydarzeniem, ale staną się zalążkiem do odnowienia w nas wiary. Pobudzą nas do działania i dodadzą odwagi do dawania świadectwa życia prawdziwie chrześcijańskiego. Podkreślał to ks. bp Marian Rojek, który poproszony o przesłanie dla młodych, uczestniczących w ŚDM w diecezji, powiedział: „Takim przesłaniem jest to, by nie bać się świadectwa swojej wiary, być naturalnym w swoim odniesieniu do Chrystusa, do Kościoła i drugiego człowieka. (…) To świadectwo jest dziś niezwykle ważne. W nim istotny jest także entuzjazm młodości. Młody człowiek powinien być naturalnie uśmiechnięty, otwarty, mieć empatię wobec innych. Zanim przejdziemy do mówienia o  wierze, to już się liczy postawa, uśmiech, zainteresowanie, podanie ręki. To zewnętrzny wymiar od którego się zaczyna świadectwo wiary. (…) A druga rzecz to fundament do miłosierdzia i do chrześcijaństwa. Żeby zawsze zło przezwyciężać dobrem. Mieć tę świadomość i przekonanie, że dobro jest w stanie pokonać wszelkie zło, ponieważ źródłem dobra jest Bóg, jego miłosierdzie i moc”. Z tym przesłaniem oraz słowami papieża Franciszka idziemy w dalsze życie. Wierzymy, że dobre owoce XXXI Światowych Dni Młodzieży będziemy zbierać także w naszej zamojsko-lubaczowskiej diecezji.

Joanna Suszko