Paula Jakubik

Paula Jakubik

JESUS > everything TikTok, Wiara, Życie

taka wierząca, a chodzi na imprezy?!! Prowadzi w mediach Ewangelizację. Dzieli się na co dzień swoim życiem z Jezusem.