s. Wirginia Mielcarek

s. Wirginia Mielcarek

Dominikanka

Dominikanka, pracuje w Kłodzku. Charyzmatyczna ewangelizatorka i inicjatorka wielu akcji duszpasterskich i ewangelizacyjnych.