Ks. Rafał Jarosiewicz

Ks. Rafał Jarosiewicz

Ksiądz

Wędrowny ewangelizator, rekolekcjonista. Inicjator wielu akcji ewangelizacyjnych, m.in. spotkania młodzieży na stadionie.

Kiedy się przedstawiam, to mówię o sobie „zwykły ksiądz katolicki”. Bo choć ja jestem „zwykły”, to niezwykłe jest to, co Bóg czyni w moim życiu, a także wykorzystując mnie dla innych.

Kapłaństwo w całym jego wymiarze poprzez odkrywanie Boga w Jego Słowie, głoszenie Jezusa, sprawowanie sakramentów jest moją pasją.

Budują moją wiarę spotkania z ludźmi, rozmowy o życiu, realizowanie marzeń, które Bóg wkłada nam w serce i pragnie byśmy przemieniali je w realne zadania. Relacja z Bogiem jest dla mnie inspiracją. To właśnie z relacji z Nim i na modlitwie powstały takie pomysły jak „mobilny konfesjonał”, „SmS z Nieba”, „biblioteka dla zmarłych”, spotkanie „Jezus na stadionie”, ewangelizacje na festiwalach Woodtsock, Sunrise i inne.

Bóg postawił na mojej drodze osoby, z którymi dzielę swoje pasje, wzrastam we wspólnocie i uczę się wraz z braćmi i siostrami tego, że Bóg stale wytycza nowe drogi i lubi „niesystemowe rozwiązania”.