ks. Krzysztof Kralka

ks. Krzysztof Kralka

Od 2009 r. jest księdzem. Mieszka w Lublinie. Prowadzi Pallotyńską Szkołę Nowej Ewangelizacji, Wspólnotę Przyjaciele Oblubieńca i zespół Razem za Jezusem. Autor wielu książek. Posługuje w wielu miejscach w Polsce i za granicą, głosząc słowo Boże i prowadząc rekolekcje oraz formując ewangelizatorów i wspólnoty ewangelizacyjne.