Goście

Goście spotkania

2017

Ks. Piotr Glas

Ksiądz egzorcysta

Ks. Jakub Bartczak

Ksiądz raper

Ks. Paweł Krężołek SDS

Ksiądz salwatorianin

Marcin Zieliński

Lider wspólnoty Głos Pana

Mocni w Duchu

Zespół ewangelizacyjny