Bp Mariusz Leszczyński

Bp Mariusz Leszczyński

Bp pomocniczy

Urodził się 3 IV 1957 r. w Horyńcu-Zdroju, jako syn Kazimierza i Zofii z d. Kolbuszewska. W latach 1964-1972 uczęszczał do Szkoły Podstawowej w Horyńcu-Zdroju, a w l. 1972-1976 do Liceum Ogólnokształcącego w Lubaczowie. Po maturze wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Przemyślu jako alumn “Archidiecezji w Lubaczowie”. W l. 1976-1978 odbył służbę wojskową w jednostce “kleryckiej” w Bartoszycach. 19 III 1983 r. otrzymał diakonat z rąk administratora apostolskiego w Lubaczowie bp. Mariana Rechowicza. W tymże roku uzyskał magisterium z historii Kościoła na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, na podstawie pracy pt. “Ks. Teofil Długosz jako organizator ruchu teologicznego w Polsce”, napisanej pod kierunkiem ks. prof. Zygmunta Zielińskiego. Na kapłana został wyświęcony przez bp. M. Rechowicza, 28 VI 1983 r. w prokatedrze w Lubaczowie. W l. 1983-1984 był notariuszem i archiwistą w tamtejszej Kurii Arcybiskupiej. W l. 1984-1986 odbył studia specjalistyczne na Wydziale Teologicznym KUL, w Instytucie Historii Kościoła, uzyskując licencjat. W l. 1986-1987 był wikariuszem par. Oleszyce, po czym kontynuował studia na KUL-u, które uwieńczył w 1995 r. doktoratem, na podstawie pracy pt. “Akcja Katolicka w archidiecezji lwowskiej obrządku łacińskiego”, napisanej pod kierunkiem ks. prof. Z. Zielińskiego. W l. 1990-1998 był proboszczem par. Tarnoszyn. Od 1995 r. jest dyrektorem Muzeum Diecezjalnego w Zamościu.

W dniu 10 VI 1998 r. Ojciec Święty Jan Paweł II mianował ks. M. Leszczyńskiego biskupem pomocniczym Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej, przydzielając mu tytularną stolicę biskupią Bassiana. Sakrę biskupią przyjął 4 VII tr. w Katedrze zamojskiej; uroczystości tej przewodniczył nuncjusz apostolski abp Józef Kowalczyk. Dewiza bp. Leszczyńskiego brzmi: “Veni, Creator Spiritus”. Od tegoż roku jest wikariuszem generalnym. W l. 1998-1999 był proboszczem parafii pw. św. Krzyża w Zamościu, 1998-2014 przewodniczącym Wydziału Duszpasterskiego i 1999-2000 dyrektorem Katolickiego Radia Zamość. Od 1999 r. jest kanonikiem gremialnym Kapituły Katedralnej, a od 2001 r. jej dziekanem. W l. 2001-2006 był członkiem Rady ds. Kultury i Ochrony Dziedzictwa Kulturalnego Konferencji Episkopatu Polski, a w l. 2003-2013 Krajowym Asystentem Kościelnym Akcji Katolickiej. Od 3 II do 11 VIII 2012 r. był administratorem Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej. W 2012 r. uzyskał na KUL-u stopień naukowy doktora habilitowanego nauk teologicznych w zakresie historii Kościoła. Zajmuje się dziejami Kościoła XIX i XX w., głównie archidiecezji lwowskiej obrz. łac. oraz historią sztuki i muzealnictwem kościelnym. Jest autorem ok. 300 publikacji, w tym kilku książek m.in.: Akcja Katolicka w archidiecezji lwowskiej obrządku łacińskiego (Lublin-Pelplin 1996), Karol Wojtyła-Papież Jan Paweł II na Ziemi Zamojsko-Lubaczowskiej 1948-1999 (Zamość 2001), Święci i błogosławieni oraz kapłani zamęczeni w latach 1939-1945 na Ziemi Zamojsko-Lubaczowskiej (Zamość 2002), Szkice o Akcji Katolickiej (Warszawa-Zamość 2006), Archidiecezja lwowska obrządku łacińskiego w granicach Polski 1944-1992 (Lublin 2011).